FreeClimbing - Szkoła Wspinania - Rafał Pietrasiak
Freeclimbing szkoła wspinania

Kurs taternicki letni

Kurs taternicki przygotowuje do samodzielnego i bezpiecznego uprawiania wspinaczki w górach pozbawionych pokrywy śnieżnej. Ukończenie kursu uprawnia do otrzymania karty taternika. Do kursu mogą przystępować osoby, które ukończyły podstawowy kurs wspinaczki skalnej lub kurs wspinaczki na własnej asekuracji. Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).

Forma zajęć: kurs taternicki składa się z zagadnień teoretycznych, zajęć praktycznych i wspinaczek. Program realizowany jest przynajmniej w połowie w Tatrach. Połowa zajęć wspinaczkowych może odbywać się w innym rejonie o charakterze wysokogórskim. Zajęcia z autoratownictwa mogą odbywać się w terenie skałkowym.

Czas trwania: kurs tatrzański powinien obejmować przynajmniej 10 dni zajęć w terenie (w tym 9 dni wspinaczkowych).

Cena: 5200zł, (5000zł/os. przy jednoczesnym zgłoszeniu całej 3 osobowej grupy). Cena nie obejmuje dojazdów, wyżywienia oraz zakwaterowania.

Ilość szkolonych: na jednego instruktora do trzech osób.

Prowadzący: instruktorzy PZA – taternictwa i alpinizmu.

Terminy: szczegółowe info w zakładce Terminy

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora prowadzącego.

Letni kurs taternicki można podzielić na 2 części (2x7dni), program każdej części obejmuje 5 dni zajęć w terenie. Koszt to 2600zł za każdą część. Kurs można wtedy przeprowadzić w 2 różnych rejonach w dowolnej konfiguracji: Tatry, Hollental, Dolomity, Paklenica.

Kurs taternicki wg. programu PZA musi odbyć się w połowie w Tatrach, dopuszczalne jest zrealizowanie drugiej części kursu w innym terenie o charakterze wysokogórskim. Zajęcia z autoratownictwa mogą zostać przeprowadzone w terenie skalnym.

Jeżeli kurs tatrzański jest dla Ciebie za drogi i trwa zbyt długo, zapraszam na kurs wspinaczki wielowyciągowej w Paklenicy (Chorwacja). Przez 5 dni przewspinamy ok 1000m skały, a więc ok 30 wyciągów na drogach o długości od 100 do 300m.

Program kursu taternickiego: pza.org.pl

Warunkiem rezerwacji miejsca na kursie taternickim jest wpłacenie zadatku w wysokości 2400 zł na konto szkoły:  23 1140 2004 0000 3902 3564 3063 .

W tytule wpłaty proszę wpisać: „imię, nazwisko, data kursu”.

W przypadku niestawienia się zadatek nie jest zwracany.

← wróć